SELECT * FROM `tbObjekt` WHERE `title` LIKE 'Čtyřkolky' limit 0,1update tbRedirects set redirect = '/aktivity/aktivity-leto/ctyrkolky' where original = '/aktivity/leto/ctyrkolky-harrachov-389.html'