SELECT * FROM `tbObjekt` WHERE `title` LIKE 'Dětské hřiště Centrum' limit 0,1update tbRedirects set redirect = '/aktivity/aktivity-leto/detske-hriste-centrum' where original = '/aktivity/leto/detske-hriste-centrum-harrachov-379.html'