SELECT * FROM `tbObjekt` WHERE `title` LIKE 'Fotbalové hřiště s umělým osvětlením TJ Jiskra Harrachov' limit 0,1update tbRedirects set redirect = '/aktivity/aktivity-leto/fotbalove-hriste-s-umelym-osvetlenim-tj-jiskra-harrachov' where original = '/aktivity/leto/fotbalove-hriste-s-umelym-osvetlenim-tj-jiskra-harrachov-harrachov-328.html'