SELECT * FROM `tbObjekt` WHERE `title` LIKE 'Golf 9 Jamkové Hřiště' limit 0,1update tbRedirects set redirect = '/aktivity/aktivity-leto/golf-9-jamkove-hriste' where original = '/aktivity/leto/golf-9-jamkove-hriste-harrachov-305.html'