SELECT * FROM `tbObjekt` WHERE `title` LIKE 'Lanové centrum Harrachov Mýto' limit 0,1update tbRedirects set redirect = '/aktivity/aktivity-leto/lanove-centrum-harrachov-myto' where original = '/aktivity/leto/lanove-centrum-harrachov-myto-harrachov-314.html'