SELECT * FROM `tbObjekt` WHERE `title` LIKE 'Rafty a vodácké aktivity v Harrachově' limit 0,1update tbRedirects set redirect = '/aktivity/aktivity-leto/rafty-a-vodacke-aktivity-v-harrachove' where original = '/aktivity/leto/rafty-a-vodacke-aktivity-v-harrachove-harrachov-384.html'