SELECT * FROM `tbObjekt` WHERE `title` LIKE 'Ranč pod Štěpánkou' limit 0,1update tbRedirects set redirect = '/aktivity/aktivity-leto/ranc-pod-stepankou' where original = '/aktivity/leto/ranc-pod-stepankou-korenov-387.html'