SELECT * FROM `tbObjekt` WHERE `title` LIKE 'Apartmány Čertovka' limit 0,1update tbRedirects set redirect = '/ubytovani/apartmany/apartmany-certovka' where original = '/ubytovani/apartmany/apartmany-certovka-harrachov-138.html'