SELECT * FROM `tbObjekt` WHERE `title` LIKE 'Apartmány Chalet Hřebenka' limit 0,1update tbRedirects set redirect = '/ubytovani/apartmany/apartmany-chalet-hrebenka' where original = '/ubytovani/apartmany/apartmany-chalet-hrebenka-harrachov-341.html'