SELECT * FROM `tbObjekt` WHERE `title` LIKE 'Bobová dráha + Monkey park' limit 0,1update tbRedirects set redirect = '/aktivity/aktivity-leto/bobova-draha-monkey-park' where original = '/aktivity/leto/bobova-draha-monkey-park-harrachov-298.html'